Muối Nigari

Mô tả

Ứng dụng: Muối nigari được dùng trong sản xuất tàu hủ non theo công nghệ của Nhật Bản, tàu hủ miếng, tàu hủ nước đường, tàu hủ Thái, …

Xuất xứ: Nhật Bản

 

Call Now