Các chất bảo quản

Mô tả

DANH MỤC

  • Potassium sorbate : Trung Quốc
  • Sodium benzoat: Mỹ
  • Các hổn hợp bảo quản tự nhiên: Đức, Ba Lan,…

Ứng dụng: dùng bảo quản thực phẩm

Call Now